ขั้นตอนการประกอบเครื่อง

1. การติดตั้งซีพียู

2. ติดตั้งซีพียูบนช็อกเก็ต

2.1 ติดตั้งฮีทซิงค์บนซีพียู

3. การติดตั้งแรม

4. ติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคส

5. ติดตั้งสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณ

5.1 ติดตั้งไฟเลี้ยงบนเมนบอร์ด

5.2 ติดตั้งสายสัญญาณเข้ากับเมนบอร์ด

6. ฮาร์ดดิสก์และไดรว์ซีดี/ดีวีดี

6.1 ติดตั้งฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์

6.2 ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรว์

6.3 ติดตั้งไดรว์ซีดี/ดีวีดี

7. ติดตั้งการ์ดแสดงผลและการ์ดเสียง

8. ปิดฝาเคส

9. ติดตั้งอุปกรณ์ภายนอก


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ